1. Warszawska Konferencja Nauczycieli Fizyki

Jak uczyć astronomii?

53

Dni

13

Godzin

10

Minut

05

Sekund

18 listopada 2023 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Rok Mikołaja Kopernika

2023

Zarejestruj się do końca października  🚀  

Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne. Mikołaj Kopernik 

Jak uczyć astronomii?

Rok 2023 ogłoszony został rokiem Mikołaja Kopernika. Dodatkowo, z mediów dowiadujemy się, że po długiej przerwie, załogowe loty kosmiczne wracają w kosmos, a także wybierają się na Księżyc. Na liście rezerwowych możemy znaleźć Polaka. A my – nauczyciele – często nawet o tym nie wspominamy, bo nie wiemy, jak podejść do tematu. Niniejsze spotkanie ma na celu pomóc nam przezwyciężyć strach przed nauczaniem astronomii, a także ukazać, jak z wykorzystaniem najnowszych technologii, nauczać nie tylko o kosmosie, tak, by rozbudzić w uczniach pasję i zachęcić ich do samodzielnego odkrywania świata i rozwoju naukowego.

Prelekcje najlepszych polskich nauczycieli i popularyzatorów nauki

Spotkanie ze Sławoszem Uznańskim

Na co dzień pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) będąc jednocześnie astronautą rezerwowym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i recenzentem projektów satelitów komercyjnych. Jest także autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem bardzo wielu artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych. Prowadzone przez niego warsztaty i wykłady gromadzą tłumy słuchaczów ze względu na wysoką jakość naukową i charyzmę prowadzącego. W ramach spotkania nasz Gość opowie o swoich planach i doświadczeniach, a szczególnie o tym, co go inspiruje w pracy i dlaczego chciałby polecieć w przestrzeń kosmiczną. Odpowie także na wszystkie pytania uczestników warsztatów.

Aktywne warsztaty

Zaproponujemy warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą mogli sprawdzić się w różnych rolach i wypróbować różne metody dydaktyczne. Poprowadzą je Sławomir Miernicki, ESERO Polska, PTMA, Anita Gardias i inni.

Doświadczenia na lekcjach

Pokażemy jak skonstruować proste, lecz fascynujące urządzenia i doświadczenia, 

Budowanie pasji

W jaki sposób budować u uczniów zaufanie do nauki, jak fascynować nawet mniej zainteresowanych. 

Mikromentoring

W ramach mikromentoringu i szerokich konsultacji z ekspertami, każdy będzie mógł usłyszeć indywidualne wskazówki i znaleźć nowe źródła inspiracji.  

Pozytywne doświadczenia

Organizacje studenckie i firmy wspomagające oświatę zaprezentują swoją ofertę w nowoczesnym nauczaniu fizyki i innych przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Wspólna rozmowa uczestników i ekspertów na temat wyzwań i problemów współczesnej dydaktyki

Swobodna atmosfera dyskusji

Każdy z uczestników będzie miał szansę podzielenia się swoimi sukcesami i obawami związanymi z codziennością polskich szkół

Nauczyciele, eksperci, naukowcy

W rozmowie wezmą udział wszyscy uczestnicy, nasi eksperci oraz przedstawiciele szkół wyższych

Problemy i szanse dydaktyki fizyki w Polsce

Po rozmowie zostaną wyciągnięte i opublikowane wnioski w formie listu otwartego

Wieczorna obserwacja nieba

O ile pozwoli na to pogoda wieczorem zaprosimy uczestników do obserwacji jesiennego nieba. Przyjrzymy się kraterom na Księżycu, najbliższym gwiazdom i planetom. Eksperci wyjaśnią jak do nich jest daleko, dlaczego mają delikatnie inną barwę i po jakich torach poruszają się po niebie.

Organizatorzy

Pracujemy razem dla podniesienia komfortu i jakości pracy nauczycieli.

Partnerzy

Organizacje którym szczególnie zależy na polskiej dydaktyce fizyki

Pozostań w kontakcie

wakonf@ptf.net.pl

Komitet Organizacyjny

Ewelina Kędzierska

Przewodnicząca

Pełna entuzjazmu i pomysłów nauczycielka fizyki w warszawskim liceum.

Aneta Drabińska

Koordynatorka merytoryczna

Energiczna nauczycielka akademicka zajmująca się innowacyjnymi badaniami naukowymi. 

Dominik Augustyniak

Koordynator warsztatów

Lubiany przez uczniów nauczyciel licealny, fizyk zafascynowany techniką.

Krzysztof Petelczyc

Copywriter

Poświęcony fizyce popularyzator nauki i nauczyciel akademicki,